Effect en onderzoek

Bewerkt 20

Wat zijn de effecten van Zing en Groei?

Zing en Groei is specifiek voor Nederland ontwikkeld en wordt nu voor het eerst onderzocht. Onderzoek onder duizenden gezinnen die vergelijkbare programma’s in het buitenland hebben gevolgd, laten positieve effecten zien op de ontwikkeling van het kind, op het welzijn en de opvoedvaardigheden van de ouders, en op de ouder-kind relatie. Ouders zijn heel enthousiast en vertellen: mijn kind is meer gaan praten”, mijn kind krijgt minder vaak woedeaanvallen”, “als mijn kind niet wil slapen zing ik een liedje, en dan wordt zij rustig.”

Onderzoek

Zing en Groei wordt geëvalueerd middels (beknopte) vragenlijsten. De resultaten uit het innovatieproject 2015/2016 staan beschreven in het Eindrapport Innovatie Zing en Groei.