Informatie cliënten

Aanmelden
Als je graag hulp wil van een VakwerK therapeut, dan kun je aangemeld worden door je huisarts, het sociale wijkteam, je school, justitie, of een andere hulpverlener waar je al contact mee hebt. Zij geven dan je gegevens aan ons door. Je kunt ook zelf contact met ons opnemen.
Dat doe je door direct contact op te nemen met de praktijk van je keuze. Onder praktijken vind je alle therapeuten die aangesloten zijn bij VakwerK regio Nijmegen.
VakwerK regio Nijmegen herbergt verschillende vormen van therapie. Onder behandelvormen kun je daar meer over lezen.

Intakegesprek en start van de behandeling
Als we je gegevens hebben ontvangen, maken we snel een afspraak met je voor een intakegesprek.
In dit gesprek praat je samen met een VakwerK therapeut over welke hulp je zou willen hebben en bespreek je of de therapie bij je past.
De verschillende praktijken van VakwerK regio Nijmegen kunnen te maken hebben met een wachtlijst. De eventuele wachttijden per praktijk zijn terug te vinden op de website van de betreffende praktijk.

Kosten en vergoedingen
Informatie over de kosten die verbonden zijn aan begeleiding of een behandeling vind je op de websites van de aangesloten praktijken.
VakwerK therapeuten worden vergoed vanuit je aanvullende verzekering. Voor informatie over de voorwaarden die daarvoor gelden, neem je het beste contact op met je verzekeraar.
Sinds januari 2015 zijn er voor jeugd tot 18 jaar mogelijkheden voor bekostiging via de gemeente. De elf gemeenten in de regio Nijmegen vergoeden de zorg die geleverd wordt door VakwerK therapeuten aan de inwoners van hun eigen gemeente.

Neem contact op met de therapeut van jou voorkeur, zij kan jou vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Onderstaand staan de financieringsmogelijkheden beschreven voor therapie van een van de Vakwerk therapeuten.

Vanaf januari 2018 heeft vaktherapie een eigen bouwsteen. Er wordt samen gewerkt met een regiebehandelaar die de verwijzing ondersteunt en meekijkt in het proces van de behandeling.

 • Therapie via aanvullende verzekering
 • Mits de Vakwerk therapeut lid is van een koepel organisatie die erkend wordt door de zorgverzekeraar.
 • Geen verwijzing nodig.
 • Via gemeente:      Behandeling
 • Voor kind en jeugd; Met verwijsbrief van huis of -jeugdarts in samenspraak met regiebehandelaar.
 • Vakwerktherapeut kan alleen in samenwerking met een regiebehandelaar aan de slag.
 • Elke vakwerk therapeut heeft zijn of haar eigen professionele netwerk. Doordat de lijntjes binnen onze coöperatie kort zijn, kunnen we ook makkelijk gebruik maken van elkaar netwerk.
 • Voor problematiek DSM 5 diagnose o.a. verslaving, eetproblemen, trauma, angsten, depressie.
 • PGB
 • Vaktherapie kan ingezet worden bij een PGB.
 • Zelf bekostigen
 • Geen verwijzing nodig