Nieuws

  Zing en Groei!

In september 2015 starten Zing & Groei groepen op verschillende locaties in Lindenholt en Dukenburg.

Zing & Groei is een groepsprogramma. Elke ouder neemt met één kind deel aan de groep. Onder begeleiding van een ervaren muziektherapeut zingen, spelen en bewegen ouders en kinderen samen. Op speelse wijze oefenen zij om op elkaar af te stemmen, harmonie met elkaar te ervaren en van elkaars nabijheid te genieten. Ouders krijgen handvatten om hun kind thuis met behulp van muziek te stimuleren, gerust te stellen en op positieve wijze grenzen te stellen.

Alle professionals uit onderwijs, zorg en welzijn in Dukenburg en Lindenholt kunnen gezinnen voor Zing & Groei aanmelden.

U kunt een gezin aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier.

 

 

Officieel vast leggen van de raam overeenkomst en vieren van de gunning met de wethouder.

IMG_2315   IMG_2319

Gunning voor Vakwerk regio Nijmegen is een feit!

Per januari 2015 zullen de kosten van de Jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) via de gemeente lopen. De elf gemeenten in de regio Nijmegen vergoeden de zorg die geleverd wordt door Vakwerk therapeuten, aan de inwoners van hun eigen gemeente.
U wordt voor aanvang van de zorg hierover ingelicht door de therapeut.

Aanmelding gebeurt via de sociale wijkteams, (huis)arts, scholen of justitie.

Neem voor meer informatie contact op via het contact formulier op onze site.