Informatie verwijzers

VakwerK regio Nijmegen is een groep van enthousiaste vrijgevestigde vaktherapeuten, speltherapeuten en integratief kindertherapeuten.

Wij werken met kinderen, jongeren en volwassenen en betrekken daar graag het systeem bij. Daarom werken we ook met partners en gezinnen, en in samenwerking met scholen en de wijk als dat wenselijk is.

Therapeuten die aangesloten zijn bij VakwerK regio Nijmegen werken in hun eigen praktijk of op locatie (school, wijk). Onder praktijken vindt u alle therapeuten die bij VakwerK regio Nijmegen zijn aangesloten.

Aanmelden
U kunt cliënten bij ons aanmelden door direct contact op te nemen met een VakwerK therapeut of via het contactformulier dat u vindt onder contact. Wij nemen daarna contact op met de cliënt om een afspraak te maken voor een intakegesprek.
Een doorverwijzing is echter niet noodzakelijk. Cliënten kunnen ook zichzelf aanmelden.

VakwerK regio Nijmegen werkt niet met wachtlijsten.
Een intakegesprek kan enkele dagen na aanmelding plaatsvinden waarna de behandeling over het algemeen binnen twee weken kan starten.

Problematiek
Alle therapeuten die aangesloten zijn bij VakwerK regio Nijmegen behandelen milde en matig-ernstige psychische problematiek.

Als verwijzer (huisarts, sociaal wijkteam, justitie, school) kunt u cliënten aanmelden bij:

 • sociaal- emotionele problemen
 • pesten en gepest worden
 • zelfbeeldproblemen
 • gedragsproblemen
 • rouw
 • trauma
 • omgaan met chronische ziekten
 • angststoornissen
 • depressie of somberheid
 • verslavingsproblematiek
 • eetstoornissen
 • (omgaan met) ontwikkelingsstoornissen
 • gezinsproblematiek of opvoedingsvraagstukken

Vergoeding
Vaktherapeuten (beeldend, muziek-, drama- en psychomotorisch therapeuten) kunnen vanuit de zorgverzekeringswet als deelbehandelaar voor behandeling ingezet worden binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) of voor begeleiding ingezet worden. Alle VakwerK therapeuten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de cliënt, dit is afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering.

Per januari 2015 worden de kosten voor de zorg via de gemeente vergoed. De elf gemeenten in de regio Nijmegen vergoeden de zorg die geleverd wordt door VakwerK therapeuten aan de inwoners van hun eigen gemeente. Neem hiervoor contact met de therapeute van jou keuze, zij kan jou vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Onderstaand staan de financieringsmogelijkheden beschreven voor therapie van een van de Vakwerk therapeuten.

Vanaf januari 2018 heeft vaktherapie een eigen bouwsteen. Er wordt gewerkt met een regiebehandelaar die meekijkt de verwijzing ondersteunt en meekijkt in de behandeling.

 • Therapie via aanvullende verzekering (geen verwijzing nodig)
 Geen verwijzing nodig.

 • Mits de Vakwerk therapeut lid is van een koepel organisatie die erkend wordt door de zorgverzekeraar.
 • Via gemeente:      Behandeling
 • Voor kind, jeugd;- Met verwijsbrief van huis of -jeugdarts in samenspraak met regiebehandelaar.
 • Vakwerktherapeut kan enkel als deelbehandelaar van hoofdbehandelaar (BIG geregistreerd) te werk gaan.
 • Elke vakwerk therapeut heeft zijn of haar eigen professionele netwerk. Doordat de lijntjes binnen onze coöperatie kort zijn, kunnen we ook makkelijk gebruik maken van elkaar netwerk.
 • Voor problematiek DSM 5 diagnose o.a. verslaving, eetproblemen, trauma, angsten, depressie.
 • PGB
Enkel bij reeds bestaande en oude PGB trajecten.

 • Individuele begeleiding met doelen als: herstellen van het geloof in eigen kunnen, autonomie en zelfmanagement.
 •  Zelf bekostigen
Geen verwijzing nodig.