Nieuws

Financieringsmogelijkheden

De gemeente Nijmegen heeft aan alle Vakwerk regio Nijmegen onder andere aangegeven dat vakwerktherapeuten een eigen specialisme hebben en ingezet kunnen worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning op basis van “de tenzij bepaling” die in de Jeugdwet vermeld staat. De term die daarvoor gehanteerd wordt is “de specialistische begeleiding”. Vaktherapeuten (beeldend, muziek, drama en psychomotore therapie) kunnen vanuit de zorgverzekeringswet, als deelbehandelaar voor behandeling ingezet worden binnen een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Verder bestaat er de mogelijkheid voor alle vakwerktherapeuten om vergoed te worden vanuit de eigen aanvullende verzekering van de cliënt.

Officieel vast leggen van de raam overeenkomst

IMG_2315   IMG_2319

Gunning voor Vakwerk regio Nijmegen is een feit!

Per januari 2015 zullen de kosten van de zorg via de gemeente lopen. De elf gemeenten in de regio Nijmegen vergoeden de zorg die geleverd wordt door Vakwerk therapeuten, aan de inwoners van hun eigen gemeente. 

Aanmelding gebeurt via de sociale wijkteams, (huis)arts, scholen of justitie.

Neem voor meer informatie contact op via het contact formulier op onze site.