Financieringsmogelijkheden

Onderstaand staan de financieringsmogelijkheden beschreven voor therapie van een van de Vakwerk therapeuten.

 

  • Therapie via aanvullende verzekering (geen verwijzing nodig)
Geen verwijzing nodig.

– Mits de Vakwerk therapeut lid is van een koepel organisatie die erkend wordt door de zorgverzekeraar.

  • Via gemeente: 1)   Specialistische begeleiding voor LVB, SOM, VG, ZG
Deze beschrijving is overgenomen vanuit het voorbeeld zoals het vroeger bij de AWBZ geregeld was. Vanuit de gemeente Nijmegen komt hier nog verheldering over.

– vroegere AWBZ met H code 152 (NAH) en H153 (DSM);

– Na verwijzing huisarts/ sociaal wijkteam/ POH;

– Begeleiding voor langere termijn;

– Voor kinderen en volwassenen met verstoorde ontwikkeling;

– Met doelen als zo zelfstandig mogelijk functioneren, terugval voorkomen etc.

  • Via gemeente: 2)     Behandeling
– Voor kind, jeugd;- Met verwijsbrief van huis of -jeugdarts, SWT, POH aan de hoofdbehandelaar;

– Vakwerktherapeut kan enkel als deelbehandelaar van hoofdbehandelaar (BIG geregistreerd) te werk gaan. Vakwerk heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. De Praktijk en Synergie;

– Voor problematiek DSM 5 diagnose o.a. verslaving, eetproblemen, trauma, angsten, depressie.

  • Via gemeente: 3) Begeleiding
– Voor kind, jeugd en volwassenen;- Problematiek als gestagneerde rouwverwerking, negatief zelfbeeld, scheidingsproblemen, faalangst, moeite met grenzen;

– Via een doorverwijzing van de huisarts, jeugdarts, POH, SWT gericht aan de Vakwerk therapeut.

  • PGB
– Enkel bij reeds bestaande en oude PGB trajecten.

– Individuele begeleiding met doelen als: herstellen van het geloof in eigen kunnen, autonomie en zelfmanagement.

  • Zelf bekostigen door cliënt
Geen verwijzing nodig.