Financieringsmogelijkheden

Onderstaand staan de financieringsmogelijkheden beschreven voor therapie van een van de Vakwerk therapeuten.

Vanaf januari 2018 heeft vaktherapie een eigen bouwsteen. Er wordt samen gewerkt met een regiebehandelaar die deverwijzing ondersteunt en meekijkt in het proces van de behandeling.

  • Therapie via aanvullende verzekering (geen verwijzing nodig)
Geen  verwijzing nodig.

– Mits de Vakwerk therapeut lid is van een koepel organisatie die erkend wordt door de zorgverzekeraar.

  • Via gemeente:      Behandeling
– Voor kind, jeugd;    Met verwijsbrief van huis of -jeugdarts in samenspraak met regiebehandelaar.

– Vakwerktherapeut kan alleen in  samenwerking met een regie behandelaar aan de slag.

Vakwerk heeft verschillende samenwerkingsverbanden met o.a. De Praktijk en Synergie

– Voor problematiek DSM 5 diagnose  o.a. verslaving, eetproblemen, trauma, angsten, depressie.

  • PGB
– Vaktherapie kan ingezet worden bij een PGB
  • Zelf bekostigen
– Geen verwijzing nodig