Gezonde ontwikkeling

Bewerkt 37b

Voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen is een goede relatie met de primaire opvoeder (meestal is dat de ouder) cruciaal. Ook de taalontwikkeling is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van de relatie tussen opvoeder en kind. Willen we kinderen helpen zich optimaal te ontwikkelen, moeten we de opvoeders ondersteunen in het opbouwen van een sterke en liefdevolle band met hun kind. Dat is wat Zing en Groei doet.