Integratieve kindertherapie


Wat is het?

Bij integratieve kindertherapie mag je kind zelf een spelvorm kiezen: spelen
met playmobiel, poppen knuffels, auto’s, een spelletje doen, knutselen, verkleden, dansen, praten, lekker niksen: jouw kind en zijn of haar belevingswereld staan centraal bij deze therapie.
De kracht en de kwaliteiten van je kind gebruiken we als uitgangspunt: bewust of onbewust weten kinderen hoe hun gevoels- en gedachtenwereld in elkaar steekt. Die ‘wijsheid’ halen we naar boven en helpen je kind om met die wijsheid problemen op te lossen of keuzes te maken.

Voor wie is het?

Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar die last hebben van nare gevoelens of gedachten, of emotioneel en sociaal vastlopen. Bij sommige integratief kinder- en jeugdtherapeuten kunnen ook jongeren terecht. De therapie kan ingezet worden bij psychische klachten, maar ook bij lichamelijke klachten (waarvoor geen medische oorzaak gevonden is) of als er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling en de opvoeding van een kind.

Hoe werkt het?

Het uitgangspunt is dat de therapeut aansluit bij de voorkeuren van het kind en zo een therapie op maat maakt: niet de klacht of de methode staan centraal, maar het kind en de kwaliteiten die hij of zij al in zich heeft. Vergroten van het zelfvertrouwen is daarom altijd een belangrijk onderdeel. Onder begeleiding van de integratief kindertherapeut verkent het kind zijn probleem, maakt er contact mee en zoekt zo naar een eigen oplossing die spelenderwijs in het alledaagse leven wordt geïntegreerd. Ouders, en zo nodig school, worden actief bij de therapie betrokken. We gebruiken inzichten en technieken uit verschillende psychologische modellen.

Klik hier voor integratief kindertherapeuten die aangesloten zijn bij VakwerK regio Nijmegen.