Evidence Based


Alle leden die aangesloten zijn bij Vakwerk regio Nijmegen zijn geregistreerd bij hun beroepsvereniging en voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Zij hebben goed lopende praktijken en beschikken over veel werkervaring.

Het aanbieden van de juiste behandeling of begeleiding op basis van recent onderzoek verhoogt de cliënten tevredenheid. De coöperatie Vakwerk regio Nijmegen hecht daarom grote waarde aan het onderhouden van samenwerkingsverbanden met het Lectoraat Kenniskring Vaktherapieën van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Hoge school Zuyd (KenVak). Er bestaan directe lijnen tussen leden van Vakwerk met beide instanties.