Vakkundigheid


VakwerK regio Nijmegen staat garant voor kwalitatief hoogwaardige behandeling van milde tot matig-ernstige psychische problematiek.

Elke VakwerK therapeut werkt met eigen, vakspecifieke werkvormen. Zoals muziek, beeldend, spel, drama en vanuit beweging of lichamelijke ervaringen.  Zo is VakwerK regio Nijmegen flexibel in haar aanbod en bieden wij een aanpak op maat.

Het gemeenschappelijke element van de verschillende vakgebieden is de concrete ervaringsgerichte werkwijze in het hier-en-nu. Het doen, het ervaren en het effect zijn daarbij kernbegrippen.

Registratie
Iedere aangesloten therapeut is minimaal hbo-opgeleid en geregistreerd bij een erkende beroepsvereniging. VakwerK therapeuten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en aan de eisen van het tuchtrecht. Daarmee is iedere aangesloten therapeut verplicht zich te blijven ontwikkelen binnen het vakgebied.

Scholing
Iedere VakwerK therapeut verplicht zich, conform de eisen van de beroepsverenigingen, te blijven scholen binnen het vakgebied. Elke VakwerK therapeut neemt deel aan hoogwaardige intervisie met als doel zijn of haar professionaliteit te vergroten.

Kwaliteit
VakwerK regio Nijmegen hecht groot belang aan de kwaliteit van de geboden zorg. Onze behandelingen evalueren we mondeling, schriftelijk en/of met een cliënttevredenheidsonderzoek.

Kosteneffectiviteit
Doordat we met korte lijnen werken brengen we alleen ‘directe uren’ in rekening. De therapeuten kunnen snel en flexibel inspelen op de hulpvraag.

Persoonlijk
VakwerK therapeuten hechten veel belang aan persoonlijk contact. Er is altijd een vast aanspreekpunt waar cliënten en verwijzers met vragen, opmerkingen of klachten terecht kunnen.

Samenwerking
VakwerK therapeuten werken samen met scholen, gezinsbegeleiders, orthopedagogen, GZ-psychologen, kinderpsychiaters, jeugdverpleegkundigen, huisartsen en eventuele andere hulpverleners. In het belang van het kind, de jongere, zijn/haar ouders en volwassenen wordt er samengewerkt met de direct betrokkenen van de client. VakwerK therapeuten dragen zorg voor een adequate verwijzing indien nodig.

VakwerK regio Nijmegen hecht ook belang aan het onderhouden van samenwerkingsverbanden als het gaat om vergroten van kennis. Er bestaan directe lijnen met het Lectoraat Kenniskring Vaktherapieën van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en de Hogeschool Zuyd (KenVak).

 

Financieringsmogelijkheden