Visie/Missie


VakwerK regio Nijmegen levert vakbekwaam kortdurende therapie voor kinderen, jongeren, volwassenen, ouders en gezinnen. Deze hulp is laagdrempelig, toegankelijk, dicht bij huis en is gericht op behandeling van milde tot matig-ernstige psychische problematiek.

Therapeuten die aangesloten zijn bij VakwerK regio Nijmegen maken in hun behandeling gebruik van spel, drama, beweging, beeldend werken, muziek en integratieve technieken.

Therapeuten die aangesloten zijn bij VakwerK regio Nijmegen willen de eigen kracht van cliënten vergroten en de zelfredzaamheid van gezinnen bevorderen. Iedere VakwerK therapeut gaat uit van de kracht van de cliënt en het systeem.

 

terug